นกแสก

กำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน ด้วย “นกแสก” วิธีที่ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดี

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มด้วย นกแสก ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดี

นกแสก หรือ Barn owl (ภาษาอังกฤษ) เป็นนกประจำถิ่นของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และเป็นนกกลางคืนที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชน ปกติใช้โพรงไม้และช่องใต้หลังคาเป็นรังวางไข่ กินหนูเป็นอาหาร มีพฤติกรรมล่าเหยื่อในที่โล่ง ทุ่งหญ้า ไร่นา และสวนปาล์มน้ำมัน มีการผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงลูกในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธุ์ เลี้ยงลูก 2 ครอกติดต่อกัน จำนวนไข่รังละ 5-7 ฟอง จำนวนต่ำสุด 2 ฟอง สูงสุด 15 ฟอง เพศเมียจะฟักไข่ประมาณ 30 วันใช้เวลาฟักไข่ 18 ชั่วโมง/วัน ระยะแม่นกฟักไข่และช่วงที่ลูกยังเล็กๆ พ่อนกจะออกล่าเหยื่อนำมาป้อนให้แม่และลูกนกทุกวัน

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
งานวิจัยและทดลองขยายพันธุ์นกแสก โดย ซีพีไอ อะโกรเทค

 

จากผลวิจัยส่วนประกอบของเศษอาหารที่นกแสกสำรอกออกมาในบริเวณที่นกเกาะพักนอน ทำให้พบว่านกแสกในสวนปาล์มน้ำมันนั้นกินหนูป่ามาเลย์เป็นอาหารเกือบ 100% โดยนกแสกกินหนูเฉลี่ยวันละ 1-2 ตัว หรือประมาณ 350-700 ตัว/ปี ซึ่งหนูจำนวนนี้ถ้าปล่อยให้กัดกินผลปาล์มน้ำมันจะทำความเสียหายต่อผลผลิตปี ละ 1.1-2.5 ตัน/ไร่/ปี คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 5,500-12,500 บาท/ไร่/ปี (ที่ราคาทะลายปาล์มสด 5 บาท/กก.) ขณะเดียวกันเกษตรกรยังต้องเสียเงินซื้อสารเคมีและจ้างแรงงานวางยากำจัดหนู ซึ่งทำให้มีต้นทุนสูงขึ้นอีก 700-1,400 บาท/ไร่/ปี ซีพีไอ อะโกรเทค จึงเริ่มประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึง วิธีกำจัดหนูสวนปาล์ม ด้วยนกแสกอย่างถูกวิธี

 

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
วงจรชีวิตของนกแสก

 

 

ลักษณะของนกแสกที่สมบูรณ์

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน

 

 

วิธีการขยายพันธุ์นกแสก

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นกแสกสามารถช่วยกำจัดหนูในสวนปาล์ม อย่างได้ผล เป็นวิธีที่ประหยัด ปลอดภัยต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเมื่อเราต้องการขยายพันธุ์นกแสก จำเป็นต้องเข้าใจลักษณะการดำเนินชีวิตของนกแสกเบื้องต้น

นกแสกเป็นนกที่หากินในเวลากลางคืน โดยมากพบในถิ่นที่ใกล้กับชุมชนของมนุษย์ โดยจะอาศัยอยู่ตามสิ่งก่อสร้างที่มีความสงบ เช่น หลังคาโบสถ์ในวัดวาต่าง ๆ หรือบ้านร้าง ซอกมุมตึกหรือโพรงไม้ เป็นนกที่จัดทำรังเองไม่เป็น ฉะนั้นหากมีความต้องการเพาะเลี้ยงนกแสกภายในสวนปาล์มน้ำมัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำรังเทียมติดตั้งภายในสวนปาล์มของเรา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับนกแสก และให้นกได้ขยายพันธุ์

1. ลักษณะและรูปแบบของรังเทียม

1.1  รังเทียมที่ทำจากโครงเหล็ก

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มด้วย นกแสก ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดี

โครงสร้างของรังทำจาก เหล็กฉากหนา 4 มิลลิเมตร โดยรังมีขนาด 50 x 80 x 50 เซนติเมตร ความสูงของโครงหลังคา 20 เซนติเมตร ทรงจั่ว ผนังข้างปิดกั้นด้วยไม้อัดหนา 6 – 10 มิลลิเมตร หรือแผ่นสมาร์ทบอร์ด เจาะยึดด้วยตะปูเกลียวเพื่อป้องกันฝาข้างหลุด หลังคามุงด้วยสังกะสีแผ่นเรียบ เจาะประตูเข้า-ออก ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เสาที่ใช้สำหรับติดตั้งรัง ควรเป็นเสาเหล็กกลมอย่างหนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความสูงของเสาเมื่อติดตั้งแล้วประมาณ 2.5 – 3.0 เมตรหรือใช้เสาคอนกรีต 3 x 3 นิ้ว แทนเสาเหล็ก

1.2  รังเทียมที่ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร

นกแสก, นกไล่หนู, หนูสวนปาล์ม, กำจัดหนู, วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน, นกกินหนู, นกไล่หนู, นกจับหนู, กำจัดศัตรูปาล์มน้ำมัน
วิธีกำจัดหนูในสวนปาล์มด้วย นกแสก ประหยัด ปลอดภัย และได้ผลดี

ควรมีการเลือกตัวถังที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก เจาะปากทางเข้า-ออกขนาด 20×20 เซนติเมตร บริเวณฝา ถัง เสาที่ใช้สำหรับติดตั้งรัง ควรเป็นเสาเหล็กกลมอย่างหนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความสูงของเสาเมื่อติดตั้งแล้วประมาณ 2.5 – 3.0 เมตร หรือใช้เสาคอนกรีต 3 x 3 นิ้ว แทนเสาเหล็ก พื้นของรังควรมีกระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นสมาร์ทบอร์ดปูพื้นถัง

 

1.3  รังเทียมที่ทำจากตู้เย็นเก่า
ควรมีการเลือกตัวตู้เย็นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด ล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ยึดประตูเปิดปิดให้แน่น เจาะปากทางเข้า-ออกขนาด 20 x 20 เซนติเมตร บริเวณประตูเปิดปิด เสาที่ใช้สำหรับติดตั้งรัง ควรเป็นเสาเหล็กกลมอย่างหนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความสูงของเสาเมื่อติดตั้งแล้วประมาณ 2.5 – 3.0 เมตร หรือใช้เสาคอนกรีต 3 x 3 นิ้ว แทนเสาเหล็ก

 

2. วิธีการติดตั้งรังเทียม

2.1  บริเวณที่ติดตั้งรังควรห่างจากถนนเข้าไปในแปลงไม่ต่ำกว่า 20 เมตร เพื่อให้ห่างจากการรบกวนจากคนและสะดวกในการสำรวจรังและสำรวจประชากรของนก
2.2  ในการติดตั้งเสาตั้งรัง ควรขุดหลุมให้ลึก 30 – 50 เซนติเมตร ตั้งรังให้ตรงหันปากทางเข้า-ออกรังไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ เทปูนภายในหลุมเพื่อความแข็งแรง

 

3. วิธีการเลี้ยงลูกนกก่อนการนำปล่อย

3.1  การเก็บลูกนกจากรังเทียมเข้ามาเลี้ยง ควรเก็บลูกนกที่มีอายุ 3-4 สัปดาห์ หลังฟักออกจากใข่
3.2  นำเข้ามาเลี้ยงอนุบาลในกรงย่อย กรงละ 4 – 5 ตัว เพื่อลดความหนาแน่นและการได้รับอาหารที่ทั่วถึง
3.3  ให้อาหารที่เป็นซากของหนูป่ามาเลย์ วันละ 1 ตัวต่อนก 1 ตัว (หากขาดแคลนหนูให้ใช้หมูเนื้อแดงแทนได้บ้างในบางครั้ง)
3.4  เมื่อลูกนกมีอายุ 7 – 8 สัปดาห์ นำเข้าเลี้ยงในกรงสำหรับฝึกการล่าเหยื่อ (ภายในกรงให้ปล่อยหนูเป็นไว้)

 

4. ข้อควรปฎิบัติสำหรับเกษตรกร

4.1  จัดสร้างรังตามรูปแบบและขนาด พร้อมทั้งการติดตั้งที่ถูกต้อง
4.2  จัดเตรียมอาหารสำรองสำหรับลูกนกเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 วัน (ซากหนูหรือหมูเนื้อแดง)
4.3  เมื่อมารับลูกนกแล้วควรนำลูกนกเข้าปล่อยในรังเทียมที่เตรียมไว้ทันที่ แต่ยังต้องปิดประตูรังไว้ก่อนอย่างน้อย 2-3 วัน (เพื่อไห้ลูกนกมีการปรับตัว) ค่อยเปิดประตูรัง
4.4  ให้อาหารลูกนกทุกวันหรือจนกว่าอาหารที่นำไปให้ลูกนกมีเหลือค้าง หากลูกนกไม่กลับมากินอาหารแสดงว่าล่าเหยื่อเองได้แล้ว
4.5  ตรวจสอบการเข้าใช้รังเทียม ศัตรูของลูกนกและการรบกวนของมนุษย์
4.6  งดการใช้ยาเบื่อหนูภายในสวนปาล์มน้ำมันเด็ดขาด เพราะเมื่อนกไปกินหนูที่กินยาเบื่อมา จะทำให้นกตายไปด้วย

 

 

บางอ้อ – วิธีกำจัด “หนู” ในสวนปาล์ม

ช่อง 7 เจาะประเด็น-ช่วงอนุวัติจัดให้ – “ภารกิจนกแสกล่าหนู”

ช่อง3 เพื่อคู่คิด – “นกแสก” กำจัดหนู ช่วยเพิ่มผลผลิตธุรกิจสวนปาล์ม


รับชมสาระความรู้ด้านปาล์มน้ำมันเพิ่มเติม ได้ที่ :
ปาล์ม youtube

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน