ต้นปาล์มน้ำมัน ที่เป็นโรค กับ โดนยากำจัดวัชพืช นั้นมีอาการแตกต่างกันอย่างไร?

ต้นปาล์มน้ำมัน นั้น หลังจากปลูกลงแปลงไปแล้ว และตลอดช่วงอายุของปาล์มนั้นมีโอกาสที่จะเกิดโรคพืชขึ้นได้ เช่น โรคใบจุด โรคยอดเน่า โรคลำต้นเน่า หรือบางครั้งการใช้ยากำจัดวัชพืชในสวนปาล์มก็สามารถส่งผลกระทบกับต้นปาล์มได้เช่นกัน ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันควรทราบ ข้อสังเกตเบื้องต้นในการแยกแยะอาการที่เกิดกับต้นปาล์มน้ำมัน ว่าเกิดจากโรคพืช หรือเป็นอาการที่เกิดจากยากำจัดวัชพืช เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีและถูกต้อง

เปรียบเทียบอาการของต้นปาล์มน้ำมัน

โรคพืช/โรคปาล์ม

ยาฆ่าหญ้า/ยากำจัดวัชพืช

ใบเหลืองเฉพาะส่วนยอด

ใบเหลืองแห้งทั้งต้น
ใบเหลืองเฉพาะส่วนยอด ใบเหลืองแห้งทั้งต้น

ยอดเน่ามีกลิ่นเหม็น ใบยอดหลุดถอดออกมาได้

ใบยอดสั้นกุด ไม่โต
ยอดเน่ามีกลิ่นเหม็น ใบยอดหลุดถอดออกมาได้ ใบยอดสั้นกุด ไม่โต

ลำต้นด้านในเน่า

ลำต้นด้านในปกติ
ลำต้นด้านในเน่า ลำต้นด้านในปกติ

 

สาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปาล์มน้ำมัน

โรคพืช/โรคปาล์ม

ยาฆ่าหญ้า/ยากำจัดวัชพืช

1. บริเวณแปลงไม่สะอาด ปลูกพืชแซมที่เป็นแหล่งอาศัยของโรค เช่น กล้วย มะละกอ พริก ข้าวโพด 1. การใช้ยากำจัดวัชพืชไม่ถูกวิธี เช่น ฉีดพ่นใกล้ต้นปาล์มมากเกินไปหรือละอองยาโดนใบปาล์มโดยตรง
2. รดน้ำโดนบริเวณยอดปาล์มโดยตรง 2. การใช้ยากำจัดวัชพืชที่ความเข้มข้นมากเกินไป
3. แมลงเข้าทำลาย เช่น ด้วงเจาะ ทำให้ใบยอดเป็นแผลและติดเชื้อโรคพืชในระยะต่อมา

 

วิธีการแก้ไขตามสาเหตุ

โรคพืช/โรคปาล์ม

ยาฆ่าหญ้า/ยากำจัดวัชพืช

1. รักษาแปลงให้สะอาดโล่งเตียน ลดการปลูกพืชแซมที่เป็นแหล่งอาศัยของโรคพืช 1. ฉีดพ่นยากำจัดวัชพืชให้ห่างจากต้นปาล์ม ห้ามให้ละอองของยาโดนใบปาล์มโดยตรง
2. ใช้ยากลุ่มเบนฟูราคาร์บ (benfuracarb) ยอดบริเวณยอด ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการป้องกันกำจัดด้วง แต่มีฤทธิ์ในการป้องกันโรคพืชได้ด้วยในกรณีที่ต้นพืชเกิดบาดแผลแล้ว 2. ใช้ยากำจัดวัชพืชในปริมาณตามฉลากแนะนำอย่างเคร่งครัด

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน