ละอองยาฆ่าหญ้า..ส่งผลเสียต่อต้นปาล์มน้ำมันอย่างไร??

ปาล์มน้ำมัน ว่าด้วยเรื่องผลกระทบของละอองยาฆ่าหญ้าต่อต้นปาล์มน้ำมัน โดยปกติแล้ว ต้นปาล์มหลังปลูกลงแปลง จะพบปัญหาเรื่องวัชพืชในช่วง 3 ปีแรก เนื่องจากต้นปาล์มน้ำมันยังเล็ก การเจริญเติบโตของใบยังไม่เต็มที่ ทำให้วัชพืชเจริญเติบโตได้ดี จึงมักจะพบการฉีดสารกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาที่หลีกเลี่ยงได้ยากหลังจากการฉีดสารกำจัดวัชพืช คือ ใบปาล์มได้รับผลกระทบจากละอองยา

 

สารกำจัดวัชพืช มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ขัดขวางการเคลื่อนย้ายอิเล็คตรอนและชักนำให้มีการผลิตออกซิเจนในรูปที่เป็นพิษต่อพืช สารกำจัดวัชพืช ในกลุ่มที่ยับยั้งการสังเคราะห์พวกกรดอะมิโนต่างๆ ทำให้พืชขาดกรดอะมิโนที่จะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้พืชแสดงอาการได้รับพิษและก็ตายในที่สุด สารกำจัดวัชพืชที่ชาวสวนปาล์มนิยมใช้กันและคุ้นหูกันดี คือ

กลุ่มไกลโฟเสท

กลุ่มไกลโฟเสท

เป็นสารเคมีจัดอยู่ในชนิดดูดซึม กำจัดวัชพืช ได้ทั้งชนิดใบกว้างและใบแคบ เช่น หญ้าคา แห้วหมู ไมยราบยักษ์ ใช้ฉีดพ่นทางใบ พืชจะดูดซึมสารเคมีเข้าไปทำลายส่วนต่างๆ อย่างช้าๆ ถ้าโดนต้นปาล์มอาการจะมีตั้งแต่ยอดพับแห้งจนถึงต้นตายขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ

ละอองยาฆ่าหญ้า..มีผลเสียต่อต้นปาล์มน้ำมันอย่างไร??

กลุ่มพาราควอต

กลุ่มพาราควอต

จัดอยู่ในชนิดเผาไหม้หรือสัมผัสตาย ทำลายทั้งวัขพืชใบกว้างและใบแคบ เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทำลายได้เร็วมาก ถ้าฉีดในขณะแดดจ้า ต้นวัชพืชจะแสดงอาการภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ดังนั้น ขณะที่ฉีดพ่นควรระวังอย่าให้ละอองสารเคมีไปสัมผัสกับต้นปาล์มน้ำใน อาการที่พบจะมีรอยแผลไหม้เป็นจุดตามใบบริเวณที่โดนยา ถ้าได้รับปริมาณมากก็จะแห้งทั้งต้น

ละอองยาฆ่าหญ้า..มีผลเสียต่อต้นปาล์มน้ำมันอย่างไร??

ผลกระทบกับต้นปาล์มน้ำมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณสารกำจัดวัชพืชที่ต้นปาล์มได้รับและชนิดของสารกำจัดวัชพืช ใบปาล์มที่โดนสารกำจัดวัชพืชจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ นอกจากปล่อยให้ต้นปาล์มน้ำมันรักษาตัวเอง โดยคอยให้น้ำ ให้ปุ๋ย และสังเกตุอาการ ถ้าต้นไหนไม่มีใบไหม่แทงยอดขึ้นมาหลังผ่านไป 15 วัน ก็ให้นำต้นปาล์มที่เสียหายนั้นออก แล้วปลูกต้นกล้าปาล์มน้ำมันใหม่ลงไปทดแทน

อย่างไรก็ดี การกำจัดวัชพืชโดยการ การตัดหญ้า, การถากหญ้ารอบโคนต้นปาล์ม, การใช้วัสดุคลุมหญ้ารอบโคนต้นปาล์ม ก็เป็นอีกทางเลือกในการกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นผลดีกับต้นปาล์มน้ำมัน ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มน้ำมัน และช่วยลดผลกระทบของละอองยาฆ่าหญ้าต่อต้นปาล์มน้ำมันได้อีกด้วย

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน