ปลูกปาล์ม ระยะปลูกระหว่างต้นที่ให้ผลผลิตสูงสุด..ควรเป็นเท่าไร??

ปลูกปาล์ม ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีตาดอกทุกทางใบ จึงจำเป็นที่ทุกใบต้องได้รับแสงอย่างเต็มที่ เพื่อจะให้ใบสามารถปรุงอาหารเลี้ยงทะลายได้ ในการปลูกปาล์มน้ำมันควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า วางแนวทิศเหนือใต้ โดยมีระยะปลูกระหว่างต้น 9 เมตร เพื่อให้ใบทุกใบได้รับแสงอย่างเพียงพอ
สำหรับสวนของ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด มีการรวบรวมสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากทั่วทุกมุมโลก นำมาปลูกเพื่อทดสอบ โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นที่แตกต่างกัน คือ ที่ระยะ 7-10 เมตร พบว่า ระยะปลูกที่ต่ำกว่า 9 เมตร เมื่อเข้าปีที่ 5 และ 6 ผลผลิตที่ได้จะต่ำมาก ซึ่งระยะที่เหมาะสมที่สุดคือระยะ 9 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่คุ้มทุนที่สุด

 

ปลุกปาล์ม, ระยะปลูกปาล์ม, ระยะห่างในการปลูกปาล์ม
ระยะปลูกระหว่างต้นปาล์ม ที่ให้ผลผลิตสูงสุด..ควรเป็นเท่าไร??
ทิศทางในการปลูกปาล์มน้ำมัน, ปลูกปาล์มน้ำมัน, ผังปลูกปาล์มน้ำมัน, ผังปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยม
ผังปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยม
วัดระยะปลูก, ปลูกปาล์มน้ำมัน, วิธีปลูกปาล์ม, การปลูกปาล์ม
วัดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน, วิธีปลูกปาล์ม, การปลูกปาล์ม

การปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต้ จะลดการบังแสงในช่วงที่ปาล์มยังมีอายุน้อย ในกรณีที่มีการปลูกระยะ 9 X 9 X 9 เมตร จะเห็นว่าหากมีการวางแถวปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต้ เงาของต้นปาล์มจะพาดผ่านระหว่างต้นปาล์มในแถวถัดไป และจะพาดทับต้นปาล์มต้นปาล์มอีกแถว ซึ่งมีระยะห่างถึง 15.8 เมตร การบังแสงจะมีเพียงช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเช้าตรู่หรือเย็นใกล้ค่ำ
แต่หากมีการวางแนวปลูกในแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เงาของต้นปาล์มจะทาบต้นปาล์มที่ปลูกในแถวเดียวกัน ซึ่งมีระยะห่างเพียง 9 เมตร จะทำให้ช่วงเวลาการบังแสงนานกว่าการปลูกในแนวทิศเหนือ-ใต้
เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีความต้องการแสงมาก ดังนั้นถ้าหากในช่วงแรก ปาล์มน้ำมันได้รับแสงไม่เพียงพอ ก็จะทำให้การเจริญเติบโตลดลงได้

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน