ภายหลัง น้ำท่วมสวนปาล์มน้ำมัน ..ควรดูแลอย่างไร??

น้ำท่วมสวนปาล์มน้ำมัน ต้นปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม จะเกิดความเครียด เนื่องจากรากขาดอากาศหายใจ ซึ่งจะส่งผลให้การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตลดลง ความเสียหายที่ได้รับจากสภาวะน้ำท่วมขัง อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อายุของต้นปาล์มน้ำมัน คุณภาพของน้ำที่ท่วมขัง จำนวนวันที่ท่วมขัง ระดับของน้ำที่ท่วมขัง เป็นต้น
ซึ่งการฟื้นฟูต้นปาล์มน้ำมันภายหลังน้ำท่วม ควรทำอย่างไร และมีขั้นตอนการดูแลอย่างไร..ซีพีไอ ไฮบริด..มีคำตอบครับ

สวนปาล์ม, น้ำท่วมสวนปาล์ม, สวนปาล์มน้ำมัน, น้ำท่วมภาคใต้

สวนปาล์ม, น้ำท่วมสวนปาล์ม, สวนปาล์มน้ำมัน, น้ำท่วมภาคใต้


การดูแลสวนปาล์มหลังน้ำท่วม

  1. เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันโดยเร็ว โดยรักษาระดับน้ำให้ต่ำกว่าบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันประมาณ 30 เซนติเมตร
  2. ในขณะดินยังมีความชื้นอยู่ ไม่ควรเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมันโดยเด็ดขาด ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง หรือนำเครื่องจักรกลเข้าในแปลงปลูก เพราะหน้าดินที่ถูกน้ำขังจะมีโครงสร้างที่ง่ายต่อการถูกทำลาย และเกิดการอัดแน่นของดิน จึงเป็นผลเสียต่อการไหลซึมของน้ำ และระบายอากาศ รวมทั้งจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากพืช อาจทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโทรม หรือตายได้ และไม่ควรตัดแต่งทางใบหรือทะลายที่เน่าเสียหาย เพราะจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันโยกคลอนและรากที่เกิดใหม่ได้รับความเสียหาย เมื่อพื้นแห้งแล้วจึงตัดแต่งทางใบและทะลายที่เน่าเสียออก
  3. ในสภาพน้ำท่วมที่มีการชะล้างนำเอาหน้าดิน หรือทรายมาทับถมบริเวณโคนต้น หลังน้ำลดและดินแห้งแล้วเกษตรกรควรปรับแต่งดินเหล่านั้นออกจากโคนต้นปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้หากพบต้นปาล์มน้ำมันที่ล้มหรือเอนเอียงเกษตรกรควรจัดการให้ต้นตั้งตรงเช่นเดิมโดยใช้ไม้ค้ำยันก่อนที่ดินจะแห้งแข็ง
  4. หากตรวจพบต้นปาล์มน้ำมันตาย เกษตรกรควรขุดต้นที่ตายและทำลายทิ้ง ใช้ปูนขาวโรยในหลุมปลูกเพื่อฆ่าเชื้อโรคทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ รองก้นหลุมด้วยร็อกฟอสเฟส 0-3-0 ครึ่งกิโลกรัม แล้วปลูกซ่อมทันที
  5. หลังน้ำลดและดินเริ่มแห้งแล้วเกษตรกรควรใช้ปูนขาวโรยบริเวณรอบโคนรัศมีทางใบปาล์มน้ำมัน เพื่อปรับสภาพดินและฆ่าเชื้อโรคที่มาจากน้ำท่วม และควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้น และใส่ปุ๋ยสูตร 0-3-0 หลังจากโรยปูนขาวประมาณ 7-15 วัน เพื่อเร่งการเจริญของระบบราก ปาล์มเล็กใช้ปริมาณ 500 กรัม ปาล์มใหญ่ใช้ปริมาณ 1.5 กิโลกรัม
  6. เพื่อช่วยให้ปาล์มน้ำมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ เพราะระบบรากพืชยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ปุ๋ยเกร็ดสูตร 21-21-21
  7. ในปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้ว หากน้ำท่วมทะลายเป็นเวลานานจะทำให้ทะลายเน่า เกษตรกรควรตัดทะลายเน่าทิ้ง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดเชื้อรา และแพร่กระจายไปยังทะลายอื่นหรือส่วนอื่นๆได้
  8. ภายหลังจากน้ำท่วม มักเกิดปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ยอดเน่า ทะลายเน่า รากเน่า เกษตรกรควรใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดเชื้อรา เช่น เมตาเลคซิล (ริโดมิล) หรือ ไทแรม หรือ คาร์บอกซิล ผสมน้ำ 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เกษตรกรควรตัดยอดปาล์มน้ำมัน หรือส่วนที่เน่าออกก่อน แล้วฉีดพ่นสารเคมีตาม

หากสวนปาล์มของท่านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังที่ได้กล่าวมา ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ แล้วสวนปาล์มของท่านจะฟื้นกลับมาและให้ผลผลิตกับท่านอย่างแน่นอน


อ้างอิง :
– ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร (www.doa.go.th)

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน