พันธุ์ปาล์ม – ทำไมต้องปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน?

ต้นกล้า, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี ในเขตที่มีปริมาณน้ำฝนสูง ประมาณ 2,500 – 3,500 มิลลิเมตร/ปี และมีช่วงแล้ง (เดือนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร) ไม่เกิน 3 เดือน โดยปริมาณน้ำฝนขนาดนี้หลักๆ จะอยู่ในแถบประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ คอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันและส่งมาจำหน่ายยังประเทศไทย
แต่เมื่อ พันธุ์ปาล์ม เหล่านี้ ถูกนำมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณนำฝนน้อยกว่า และมีช่วงแล้งที่ยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ทำให้พันธุ์ปาล์มน้ำมันเมื่อพบกับผลกระทบแล้ง
จะเกิดอาการมีรอบช่อดอกตัวผู้ ขาดคอ ไม่มีช่อดอก ช่อดอกเน่า ขนาดทะลายเล็ก ระบบรากไม่พัฒนา ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้ได้ผลผลิตลดลง ผลผลิตไม่ตรงตามลักษณะพันธุ์ของประเทศผู้ผลิต อันเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม

อาการที่แสดงว่าปาล์มน้ำมันต้นนั้นๆที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ ดังภาพต่อไปนี้

ต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้ผลผลิตแต่ทะลายเล็ก
ต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้ผลผลิตแต่ทะลายเล็ก
ต้นปาล์มน้ำมันที่ติดผลแล้วเน่า
ต้นปาล์มน้ำมันที่ติดผลแล้วเน่า
ต้นโอนเอนจากรากไม่พัฒนา
ต้นปาล์มน้ำมันที่โอนเอนจากรากไม่พัฒนา

ดังนั้นเพื่อให้ปาล์มน้ำมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่ปาล์มน้ำมันกระทบแล้ง ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันขึ้นมา  เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศเราได้อย่างแท้จริงดังภาพด้านล่างนี้

ทะลายปาล์มน้ำมัน, ปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, ต้นปาล์ม, ผลปาล์ม
ต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกจาก พันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาในประเทศไทย

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เกษตรกรหรือผู้สนใจปลูกปาล์มน้ำมันให้ หันมาปลูกปาล์มที่ผ่านการรับรองพันธุ์กันเถอะ

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน