วิธีดูแลปาล์มน้ำมัน – ทำความเข้าใจเรื่องการปรับตัวของปาล์มน้ำมันกับสภาพแวดล้อม

วิธีดูแลปาล์มน้ำมัน   ปาล์มน้ำมันทุกพันธุ์ที่มีการรับรองเชื่อได้เลยว่าเป็นปาล์มที่ดี เพราะการที่จะนำพันธุ์ปาล์มน้ำมันออกมาขายได้นั้นคงต้องมีการพัฒนา คัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดมาแล้ว เรียกได้ว่า คงไม่มีใครนำของห่วยออกมาขายให้เสียเครดิตตัวเองหรอกจริงหรือไม่

  โดยปัจจัยที่มีผลทำให้ปาล์มน้ำมันปรับตัวไม่ได้ ปัจจัยหลักๆคงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสม เช่น สภาพอากาศที่แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ หรือน้ำท่วม จนเป็นเหตุให้ปาล์มน้ำมันไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งการที่ปาล์มน้ำมันปรับตัวไม่ได้จะมีการแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใบหดสั้น ต้นโอนเอนจากรากไม่พัฒนา (ดังรูป 1 ) บางพันธุ์มีการพัฒนาทางด้านลำต้นแต่ไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้ผลผลิตแต่ทะลายเล็ก (ดังรูป 2 ) เป็นต้น

ต้นปาล์มน้ำมันที่ติดผลแล้วเน่า
ต้นปาล์มน้ำมันที่ติดผลแล้วเน่า
ต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้ผลผลิตแต่ทะลายเล็ก
ต้นปาล์มน้ำมันที่ไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้ผลผลิตแต่ทะลายเล็ก


  การที่พันธุ์ปาล์มน้ำมันปรับตัวไม่ได้ไม่ใช่พันธุ์นั้นไม่ดีเพียงแต่พันธุ์นั้นมีการพัฒนาพันธุ์ในที่หนึ่งแล้วให้ผลผลิตสูงสุดในพื้นที่นั้นๆ เมื่อปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมต่างจากเดิมก็ต้องมีการปรับตัว ปาล์มน้ำมันที่นำเข้าพันธุ์จากประเทศที่มีปริมาณน้ำฝนมากและการกระจายตัวของฝนตลอดทั้งปี เมื่อนำมาปลูกในประเทศไทย ซึ่งมีปริมาณฝน และการกระจายตัวของฝนที่น้อยกว่า ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันไม่สามารถให้ผลผลิตได้หรือได้ผลผลิตแต่มีการเน่าไปซะก่อน (ดังรูป 3) พูดได้ว่าการปรับตัวไม่ได้มีแค่เรื่องพันธุ์ต้องลองมองหลายองค์ประกอบร่วมด้วย โดยมีปัจจัยสำคัญที่ควบคุมไม่ได้ คือ สภาพแวดล้อม นั่นเอง

ต้นโอนเอนจากรากไม่พัฒนา
ต้นปาล์มน้ำมันที่โอนเอนจากรากไม่พัฒนา

  ดังนั้นการเลือกพันธุ์มาปลูกควรเลือกพันธุ์ที่มีการแนะนำว่าสามารถปลูกได้ในพื้นที่ของเรา หรือมีแปลงข้างเคียงปลูกให้ดูเปรียบเทียบ และเห็นว่าได้ผลผลิตชัดเจน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากปรับตัวไม่ได้ของปาล์มน้ำมัน

  ในปัจจุบันมีพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ของท่านหลากหลายพันธุ์ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ทนแล้ง ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง น้ำหนักดี ซึ่งมีการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

  สุดท้ายนี้อยากให้ท่านลองหันมาประเมินสภาพพื้นที่ของท่านก่อนว่าเหมาะสมที่จะปลูกปาล์มหรือไม่ มีปริมาณฝนในพื้นที่เพียงพอหรือเปล่า และควรเลือกใช้พันธุ์อะไร ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แล้วท่านจะได้พันธุ์ที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวของท่านแน่นอน

วิธีดูแลปาล์มน้ำมัน

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน