วิธีเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

วิธีเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เขาทำกันอย่างไร?? วันนี้..ซีพีไอ มีคำตอบครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน คือการทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพสูง สมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีความผิดปกติ เมื่อนำลงไปปลูกในแปลงแล้ว จะทำให้ได้ผลผลิตสูงและไม่มีต้นผิดปกติหลังปลูก

 

วิธีเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมี 2 แบบด้วยกัน

 

1.  วิธีเพาะต้นกล้าปาล์ม แบบอนุบาลสองครั้ง (double stage nursery)

โดยมีการปฏิบัติดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน 2 ระยะ คือ

1.1) ระยะอนุบาลแรก (pre-nursery)
วิธีเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

  • เริ่มตั้งแต่การน้ำเมล็ดงอกเพาะลงในถาดเพาะหรือถุงเพาะขนาดเล็ก
  • เลี้ยงไว้ในโรงเรือนที่มีวัสดุพรางแสง 60 %
  • จากนั้นดูแลรักษาจนต้นกล้าเมื่ออายุ 10 สัปดาห์ หรือต้นกล้าสร้างใบได้จำนวน 3-5 ใบ
  • จึงย้ายต้นกล้าลงปลูกในระยะถัดไป

1.2)  ระยะอนุบาลหลัก (main-nursery)
วิธีเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

  • เริ่มจากการย้ายต้นกล้าจากระยะอนุบาลแรกที่อายุมากกว่า 10 สัปดาห์
  • ลงปลูกในถุงขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 14 นิ้ว
  • ดูแลรักษาต้นกล้าจนมีอายุไม่น้อยกว่า 7 เดือน หรือความสูงไม่น้อยกว่า 70 ซม. (วัดจากโคนต้นถึงปลายใบสูงสุด)
  • จากนั้นจึงสามารถย้ายต้นกล้าที่สมบูรณ์ลงปลูกในแปลงจริงได้

 

2.  การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มแบบอนุบาลหนึ่งครั้ง (single stage nursery)

การเพาะต้นกล้าแบบนี้เป็นวิธีที่นำเมล็ดงอกลงเพาะในถุงพลาสติก ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 14 นิ้ว โดยไม่ต้องผ่านระยะ Pre-nursery ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับระยะอนุบาลหลัก (Main-nursery) และมีการดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลในแบบอนุบาลสองครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน