เชื้อราไตรโคเดอร์มา คืออะไร? ทำไมต้องฉีดพ่นใส่ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน?

  เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญเติบโตได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่เรียกว่า “โคนิเดีย” หรือ “สปอร์” จำนวนมาก รวมเป็นกลุ่มกันหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นศัตรู (ปฏิปักษ์) ต่อเชื้อราสาเหตุโรคพืชหลากหลายชนิด โดยวิธีการเบียดเบียนหรือเป็นปรสิต และแข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชื้อโรคต้องการ
นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอร์มายังสามารถผลิตปฏิชีวนสารและสารพิษ ตลอดจนน้ำย่อยหรือเอนไซม์ สำหรับช่วยละลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช

คุณสมบัติพิเศษของ เชื้อราไตรโคเดอร์มา

 

ไตรโคเดอร์มา, โรคทุเรียน, โรคปาล์ม, โรคโคนรากเน่า, โรคพริก, โรคมะละกอ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส
วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช
(ชนิดน้ำเข้มข้น สายพันธุ์คุณภาพคัดพิเศษ)

 

วิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด

    1. ด้วยการหุงปลายข้าวให้สุกในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า อัตราปลายข้าว 3 ส่วน น้ำ 2 ส่วน
    2. ตักใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ผงหัวเชื้อลงไปเล็กน้อย
    3. บ่มทิ้งไว้ 5-7 วัน
    4. นำเชื้อสดผสมน้ำในอัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
    5. กรองน้ำเชื้อด้วยผ้าหรือกระชอนตาถี่

 

ต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ CPI Hybrid ทุกต้นได้มีการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกเดือนของการอนุบาลต้นกล้า ดำเนินการร่วมกับโปรแกรมการจัดการแปลงเพาะซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จนเติบโตเป็นต้นกล้าปาล์มที่มีความสมบูรณ์พร้อมและมีภูมิต้านทานโรคลำต้นเน่าได้ดี เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกในสวนปาล์มได้อย่างมั่นใจ

 

“แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากปลูกไปแล้วเกษตร ควรมีการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่อเนื่อง ทุก 1-2 เดือน เพื่อให้เชื้อยังมีปริมาณเหมาะสมที่จะป้องกันเชื้อโรคพืชได้ต่อไป”

 

ดาวน์โหลด รายงานการวิจัยฉบับเต็ม
“ประสิทธิภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ในการยับยั้งสาเหตุของโรคโคนรากเน่าของปาล์มน้ำมัน”


ที่มา : ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน