ปาล์มน้ำมันมีกี่สายพันธุ์ ? พันธุ์อะไรบ้าง? แต่ละพันธุ์แตกต่างกันอย่างไร

 

สวัสดีครับ คุณผู้อ่านคงสงสัยว่าปาล์มน้ำมันที่เราเห็นๆกันอยู่ในทุกวันนี้ แท้จริงแล้ว ปาล์มน้ำมันมีกี่สายพันธุ์ มีพันธุ์อะไรบ้าง แล้วแต่ละพันธุ์มันแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ซีพีไอไฮบริดมีคำตอบครับ…หากพูดถึงพันธุ์ปาล์มน้ำมันนั้นแท้จริงแล้วมีหลากร้อยสายพันธุ์ แต่สำหรับพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปนั้น มักเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมแทบทั้งสิ้น โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (แยกจากลักษณะของผลปาล์ม) ดังนี้

1. ดูรา (DURA)

ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ดูรา (DURA)

สายพันธุ์แม่ในตระกูล DURA ที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เช่น สายพันธุ์แม่ Deli Dura , สายพันธุ์แม่ Dumpy Dura , สายพันธุ์แม่ African Dura เป็นต้น
มีจุดสังเกตพันธุ์คือ
– พันธุ์ดูราจะมีผลปาล์มที่เป็นกะหลามีความหนาที่  2-8 มม.
– ผลปาล์มจะไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา
– มีชั้นเปลือกนอก ความหนาประมาณ 30-60% ของผลปาล์ม (เปลือกนอกบาง)
– แต่ละผลปาล์ม ให้เปอร์เซนต์น้ำมันที่ต่ำ
– ให้ปริมาณน้ำมันจากเปลือกนอกน้อย
– ปัจจุบันมักถูกใช้เป็นต้นแม่สำหรับปรับปรุงพันธุ์

 


2. พิสิเฟอรา (PISIFERA)

ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พิสิเฟอรา (PISIFERA)

สายพันธุ์พ่อในตระกูล PISIFERA  ที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เช่น สายพันธุ์พ่อ AVROS , สายพันธุ์พ่อ La Me , สายพันธุ์พ่อ Ekona , สายพันธุ์พ่อ Yangambi เป็นต้น
มีจุดสังเกตพันธุ์คือ
– พันธุ์พิสิเฟอรา  ลักษณะผลปาล์มจะไม่มีกะลา
– มีชั้นเปลือกนอกที่หนา
– ทะลายเล็ก ผลปาล์มมักฝ่อลีบ เนื่องจากสายพันธุ์นี้ในช่อดอกตัวเมียมักจะเป็นหมัน  แต่ละต้นให้ผลผลิตต่อต้นต่ำมากจนถึงไม่มีผลผลิตเลย
– เปอร์เซนต์น้ำมันต่อผลปาล์มสูง
– ตัวลำต้นปาล์มใหญ่
– ไม่นิยมใช้ปลูกในทางการค้า

 

3. เทเนอรา (TENERA)

ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เทเนอรา (TENERA)

คือพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม ที่เกือบทั้งหมด จะเป็นการผลิตเพื่อใช้ปลุกในทางการค้า
มีจุดสังเกตพันธุ์คือ

– พันธุ์เทเนอรา จะมีผลปาล์มที่เป็นกะหลามีความหนาที่ 0.5 – 4 มม.
– ผลปาล์มจะมีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา
– มีชั้นเปลือกนอก ความหนาประมาณ 60-90% ของผลปาล์ม
– ลักษณะของสายพันธุ์ พันธุ์เทเนอราจะเป็นพันธุ์ทาง (Heterozygous)(Sh+Sh-)
เนื่องจากเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างดูราและพิสิเฟอรา
– ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ

 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของพันธุ์ปาล์ม

ผลปาล์ม

ดูรา

ฟิสิเฟอรา

เทเนอรา

ขนาดเนื้อใน/ผลปาล์ม

4-20 %

3-8 %

3-28 %

ขนาดผลปาล์ม / ทะลาย

60 %

มักเป็นหมัน

60 %

ขนาดเปลือกนอก / ผลปาล์ม

60-65 %

92-97 %

60-90 %

ขนาดกะลา/ผลปาล์ม

25-30 %

บางมาก

8-15 %

ความหนากะลา (มม.)

2-8

บางมาก

0.5-4

เส้นใยรอบกะลา

ไม่มี

มี

มี

เปอร์เซนต์น้ำมัน/เปลือกนอก

50 %

30 %

50 %

เปอร์เซนต์น้ำมัน/ทะลาย

18-19.5

25-30

22.5-25.5

จาก 3 ลักษณะพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า พันธุ์ดูรา และ พันธุ์พิสิเฟอรา แต่ละสายพันธุ์จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ซึ่งในการปลูกเชิงเศรษฐกิจนั้น ผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มจะมีการนำคุณสมบัติของทั้ง 2 สายพันธุ์นี้มามาผสมกัน ดังเช่น พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด ซึ่งคัดเลือกเอาแต่เฉพาะต้นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่ดีและสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แล้ง(ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,500มล./ปี) นำมาปรับปรุงพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์มืออาชีพ และผลิตภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อีกทั้งยังผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร (เลขรับรอง 13/2560)

อ่านบทความ สรุปเกี่ยวกับสายพันธุ์พ่อ-สายพันธุ์แม่ ปัจจุบัน “สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันยอดนิยม”

อ่านบทความ แนะนำการเลือกซื้อพันธุ์ปาล์ม “หลักการเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดี”

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน