ปาล์มน้ำมัน – สารพันคำถามมากมาย เช่น พันธุ์นิ่ง? พันธุ์ไม่นิ่ง? พันธุ์ใหม่ดีกว่าพันธุ์เก่าจริงหรือเปล่า? วันนี้ ซีพีไอ มีคำตอบมาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มทุกท่านครับ

ปาล์มน้ำมัน อย่างไร ทำไม

คำถามเกี่ยวกับ“พันธ์ุไม่นิ่ง”?

ปาล์มน้ำมันก่อนอื่นต้องมาเข้าใจ คำว่า “พันธ์ุนิ่ง” ก่อนนะครับ คำว่า พันธุ์นิ่ง หมายถึงลูกผสมที่เกิดจากต้นพ่อแม่ที่มีความ บริสุทธิ์ทางพันธุกรรม (genotype) มากกว่า 96% ซึ่งถ้าจะทำให้ต้นพ่อแม่มีบริสุทธิ์ทางพันธุกรรมถึง 96% ต้องผสม ตัวเอง (เอาละอองเกสร ตัวผู้ผสมกับช่อดอกตัวเมียในต้นเดียวกันโดยในการผสมต้องควบคุมการ ผสมเกสรทั้งพ่อและแม่) 5 ถึง 6 ครั้ง ซึ่งในข้าวโพดที่เป็นพืชอายุสั้นนั้นอาจจะทำได้แต่ใน  ปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชอายุยาวในการผสมตัวเองเพื่อคัดเลือกต้นพ่อแม่ที่ดีในแต่ละรอบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8 ปีถ้าผสมตัวเอง 5 ถึง 6 ครั้งต้องใช้เวลานานถึง 40–48 ปี  ดังนั้นในปาล์มน้ำมัน จึงไม่มีใครทำ และที่สำคัญในปาล์มน้ำมัน ถ้าผสมตัวเองเกินสองครั้งต้นพ่อและแม่จะมีความอ่อนแอและทะลายฝ่อ การติดผลน้อยลงทำให้ไม่สามารถนำมาผลิตเม็ดลูกผสมได้ ดังนั้น ในปาล์มน้ำมัน ถึงไม่มีบริษัทไหนทำให้ลูกผสมนิ่งทางพันธุกรรม (genotype)ได้ แต่ในปาล์มน้ำมัน สามารถทำให้ลักษณะภายนอก (phenotype) เช่น ทรงต้น ผลผลิต และ ลักษณะอื่นๆ ที่ตาเรามองเห็นมีความสม่ำเสมอได้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า composite-sibbreedingmethod แต่วิธีนี้ นักปรับปรุงพันธุ์ต้องมีความรู้ และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง เพราะถ้าไม่อย่างนั้นลูกผสมที่ได้จะยิ่งไม่มีความสม่ำเสมอ

ดังนั้นในการผลิตปาล์มน้ำมันลูกผสม จึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสม่ำเสมอของลักษณะภายนอก (phenotype) ที่สามารถทำได้ง่ายและระยะเวลาสั้นกว่าวิธีการที่ทำให้ต้นพ่อแม่มีความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม (genotype) โดยยึดหลักดังนี้

  1. วิธีการคัดเลือกต้นพ่อแม่และจำนวนต้นพ่อแม่ที่ใช้ผลิตในการคัดเลือกต้นพ่อแม่ที่ใช้ผลิตเมล็ดลูกผสมทั้งต้นพ่อและต้นแม่ต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการให้ลูกผสมที่ดีก่อนหรือที่เรียกว่า “การทดสอบสมรรถนะการผสม” (combining ability) เพราะถ้าต้นพ่อแม่ไม่ผ่านกระบวนการนี้โอกาสที่จะได้ลูกผสมที่ให้ผลผลิตต่ำนั้นสูงมาก ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงมีความสำคัญมากในการคัดเลือกพันธ์ุปาล์มน้ำมันพอเราทราบคู่ผสมที่ดี
  2. ระหว่างพ่อกับแม่แล้วลำดับต่อไป คือจำนวนต้นพ่อแม่ที่ใช้ผลิตยิ่งจำนวนต้นพ่อแม่มากขึ้นเท่าไร ความสม่ำเสมอของลูกผสมก็จะลดน้อยลงเท่านั้น โดยเฉพาะต้นพ่อมักถูกมองข้ามในขบวนการผลิต ทำให้หลายบริษัทใช้ต้นพ่อหลายต้นในขั้นตอนการผลิต จึงส่งผลให้ ลูกผสมที่ได้มีความสม่ำเสมอลดน้อยลง
  3. ความถูกต้องแม่นยำในขบวนการผลิตเมล็ด ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะถึงจะมีต้นพ่อแม่ที่ดี ถ้าขบวนการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่มีมาตรฐาน จะเกิดความผิดพลาดทำให้ได้ลูกผสมไม่ตรงตามสายพันธ์ุ

ดังนั้นคำว่าพันธ์ุไม่นิ่ง จึงไม่ได้ขึ้นกับอายุของพันธ์ุ แต่ขึ้นกับวิธีการคัดเลือกต้นพ่อแม่พันธ์ุ และความถูกต้อง แม่นยำในขบวนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ


คําถามที่ชอบถามว่า “ปาล์มอายุน้อยจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโตขึ้นผลผลิตจะดี?”

จริงๆแล้วปาล์มน้ำมันก็เหมือนกับมนุษย์ที่มีพัน ธุกรรมตั้งแต่เล็กจนโตเหมือนเดิมแต่อาจแตกต่างไปบ้างเรื่อง รูปลักษณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราอยากให้ปาล์มน้ำมันตอนโตเต็มที่ ให้ผลผลิตดีเหมือนปาล์มที่อายุน้อย เราต้องดูแลและใส่ปุ๋ย ให้สม่ำเสมอตามความต้องการของปาล์มน้ำมันไม่ใช่ว่าปาล์มต้นโตขึ้นแต่ให้ปุ๋ยเท่ากับที่ปาล์มอายุน้อยแล้วมาบ่นว่าปาล์มโตขึ้นให้ผลผลิตไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูก แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการออกช่อดอกของปาล์มน้ำมันมัก มีรอบการออกช่อดอกตัวเมียและช่อดอกตัวผู้สลับกันตามฤดูกาลซึ่งสาเหตุมาจากประเทศไทยมีช่วงฤดูแล้งสลับกับฤดู ฝนถ้าช่วงฤดูฝนส่วนมากปาล์มน้ำมันจะเป็นรอบช่อดอกตัวเมียส่วนฤดูแล้งมักจะเป็นรอบช่อดอกตัวผู้ดังนั้นพันธุ์ปาล์มที่ถูกปรับปรุงและคัดเลือกพันธ์ุในประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อจำกัดทางธรรมชาติ คือ ฤดูกาล ที่มีช่วงฤดูฝน ฤดูแล้งที่ชัดเจนจึงเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกของประเทศไทย มากกว่าพันธ์ุปาล์มที่ถูกคัดเลือกจากต่างประเทศ ที่มีปริมาณนำ้ฝนมากและความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงกว่าแน่นอน


พันธ์ุใหม่ดีกว่าพันธ์ุเก่าจริงรึเปล่า?

การปรับปรุงพันธ์ุพืชทุกชนิดต้องมีการพัฒนาสายพันธ์ุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีลูกผสมพันธ์ุใหม่ดีกว่าพันธ์ุเก่าที่เคยมีมา เช่นเดียวกันในปาล์มน้ำมัน แต่ละบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศต่างก็มีการพัฒนาปาล์มนำ้มันพันธ์ุใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกผสมที่ได้มีคุณภาพและผลผลิตสูงขึ้นตาม ความต้องการของเกษตรกรแล้วก็มีคาถามตามมาเช่นเคยว่า “พันธ์ุใหม่ที่ออกมาดีกว่าพันธ์ุเก่าจริงหรือไม่”

จริงๆ แล้วพันธ์ุใหม่ที่ออกมาอาจจะดีกว่าพันธ์ุเก่าเทียบเท่าพันธ์ุเก่าหรือให้ผลผลิตน้อยพันธ์ุเก่าก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการพัฒนาสายพันธ์ุและกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพ เช่น หลายบริษัทพอปล่อยพันธ์ุใหม่ออกมาเกษตรกร กลับถามหาพันธ์ุเก่าบอกว่าพันธ์ุเก่าดีกว่าพันธ์ุใหม่อยากได้พันธ์ุเก่ามากกว่า เป็นต้น

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพันธ์ุเก่าหรือพันธ์ุใหม่ ถ้ามีวิธีการพัฒนาสายพันธ์ุที่ไม่ถูกต้อง ย่อมให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันแต่ถ้าพันธ์ุใหม่ที่ได้ มีวิธีการพัฒนาสายพันธ์ุที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ ประกอบกับขบวนการผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐาน แล้วย่อมให้ผลผลิตดีกว่าพันธ์ุเก่าเสมอเช่นเดียวกันกับระยะเวลาในการพัฒนาสายพันธ์ุไม่ใช่ว่าพัฒนาสายพันธ์ุมานาน จะประสบความสำเร็จไปทุกครั้งเพราะถ้าทำไม่ถูกต้องตามหลัก วิชาการแล้ว ระยะเวลาก็ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดว่าพันธ์ุที่ได้จะเป็นพันธ์ุดี


สรุป

  1. ไม่มีพันธ์ุปาล์มเทวดา ต่อให้ได้พันธ์ุดีที่สุดแค่ไหน ถ้าเอาไปปลูกแล้วไม่เอาใจใส่ดูแล แล้วคาดหวังที่จะ ได้ผลผลิตสูงๆ (เช่น ตามเกาะกลาง หรือตามข้างถนน ในกทม. ปลูกแล้วไม่ ตายแต่แทบไม่ให้ผลผลิตเลย)

  2. การเลือกซื้อพันธ์ุปาล์มนำ้มัน ต้องเลือกซื้อพันธ์ที่มีสภาพแวดล้อมในการคัดเลือกพันธ์ุอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะปลูกให้ มากที่สุดเช่น พันธุ์ที่พัฒนาในประเทศไทย จะมีความเหมาะสมมากกว่าพันธ์ุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนพันธ์ุจากต่างประเทศจะเหมาะสมและเจริญเติบโตได้ดี ในสภาพแวดล้อมของประเทศผู้ผลิตพันธ์ุต่างประเทศ อาจดีจริง แต่ไม่ได้ คัดเลือกให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันมากและที่สาคัญ ต้องมีกระบวนผลิตที่น่าเชื่อถือพันธ์ุปาล์มในบ้านเราไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากถูกคัดเลือกพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

  3. ตัวชี้วัดความนิ่ง หรือสม่ำเสมอของพันธ์ุปาล์มถูกชี้ข าดที่วิธีการปรับปรุงพันธ์ุและขบวนการผลิตเมล็ดที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน

ฝ่ายวิจัย
บริษัทซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
วันที่ 20 มีนาคม 2560

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน